Makniyah, Jauharotul, & Siti Eltifia. " Penerapan Pola Hidup Bersih dalam Upaya Penguatan Pembelajaran Akidah Akhlak kelas VIII di MTS Al-Arief Jati Giliraja 2021." JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan [Online], 3.2 (2022): 90-107. Web. 13 Aug. 2022