Santika, M., & Abdul Aziz, A. (2022). Pola Komunikasi Interpersonal dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah dan Rahmah. JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 3(2), 120-129. doi:10.36418/syntax-imperatif.v3i2.161