Santika, M., & Abdul Aziz, A. 2022 May 20. Pola Komunikasi Interpersonal dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah dan Rahmah. JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. [Online] 3:2