Santika, Mira, & Ahmad Zaki Abdul Aziz. " Pola Komunikasi Interpersonal dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah dan Rahmah." JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan [Online], 3.2 (2022): 120-129. Web. 13 Aug. 2022